About us

เต็นท์หลังคารถ

EVEREST เต็นท์หลังคารถ... เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ณ ประเทศออสเตรเลีย ( นิว เซาว์ เวล ) MR. Everest ( Mr. Thomas Peterson ) ผู้ก่อตั้ง EVEREST เต็นท์สำหรับติดหลังคารถ เป็นผู้ที่รักการผจญภัย และ การใช้ชีวิตท่องเที่ยว และ กิจกรรจกลางแจ้ง.... ด้วย ไลฟ์สไตล์ที่รักการท่องเที่ยวนี้เอง จึงทำให้เรามาพบและรู้จักกัน และ รู้จักคุณ.....

Mr. Everest เล่าให้ฟังถึง ประโยชน์ และ ประสบการณ์จริง จากการใช้ เต็นท์บนหลังคารถ

 1. สะดวก ง่าย ต่อการใช้งาน ทุกที่ ทุกเวลา
 2. ติดตั้งเต็นท์หลังคารถ ได้กับรถทุกประเภท เพียงคุณมี Rack หลังคา
 3. ปลอดภัยจากสัตย์ร้าย เช่นยุง งู ทาก มด แมลงมุม แมลงป่อง และ สัตว์ใหญ่ออกหากินยามค่ำคืน
 4. ไร้กังวล เรื่องการหาที่กางเต็นท์ ช่วงเทศกาล มีความเป็นส่วนตัวกว่า เต็นท์สนาม
 5. ทัศนียภาพ และ ลม และ บรรยากาศ ดีกว่า กางเต็นท์สนาม
 6. สามารถ กาง และ เก็บ ได้ด้วย ตัวเอง
 7. วัสดุ ผ้าผ้าย Cotton 100% กันน้ำ กันฝน 100%
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กิจกรรมครอบครัว
 9. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Motor Home (รถบ้าน) และ ใช้พื้นที่ น้อยกว่า
 10. หมดกังวล กับเรื่อง พื้นผิว ไม่เรียบ ลาดเอียง หรือ พื้นแข็ง หิน โคลน
 11. ไม่ต้องซื้อ เบาะลม เพิ่ม เพราะมา พร้อมกับ ฟูก โฟม คุณภาพสูง
 12. หมดปัญหาเรื่อง เต็นท์ สกปรก และ ดู แล รักษาง่าย อายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 12 ปี จากประสบการณ์จริง

EVEREST Ever the best, Rest your life